Pridaj sa

Verejná konzultácia Rámcovej smernice o vode – Naše odpovede, ktoré majú za cieľ podporiť ochranu vôd a ich význam pre prírodu, ľudí a ekonomiku

 

Základná informácia: Európska komisia spustila 17. septembra 2018 verejnú konzultáciu Rámcovej smernice o vode (RSV), ktorá je zatiaľ k dispozícii len v anglickom jazyku. Vzhľadom na oneskorené sprístupnenie otázok vo všetkých úradných jazykoch EÚ sme sa rozhodli spustiť našu kampaň zameranú na zapojenie verejnosti tým, že odpovieme iba na dve otázky a odpoveď preložíme do všetkých jazykov. V odpovedi sú obsiahnuté všetky hlavné aspekty prehodnocovania smernice a vysvetlenie,  prečo považujeme vodný zákon EÚ za dobrý a je potrebné ho zachovať v súčasnom znení.

 

Keď Európska komisia sprístupní otázky vo všetkých jazykoch, odpovede na ďalšie relevantné otázky poskytneme čo najskôr.

 

Ak by ste chceli odpovedať na viac ako len tieto dve otázky, môžete tak urobiť zapojením sa do online konzultácie na webstránke Európskej komisie (v angličtine). Nasledujúcu odpoveď môžete využiť pri odpovedi na poslednú otázku ("Ďalšie pripomienky").

 

Odpoveď, ktorá bude vo Vašom mene zaslaná Európskej komisii:

 

 

Odpoveď (Časť I) (max 2000 znakov):

Záleží mi na súčasnom i budúcom stave našich vôd a súhlasím s environmentálnymi organizáciami, že Rámcová smernica o vode plní účel a je vhodná z hľadiska ochrany vôd a jej prínosu pre ľudí a ekonomiku. Podrobnejšiu odpoveď, prečo považujem Rámcovú smernicu o vode za vhodnú, účinnú a poskytuje pridanú hodnotu nájdete v II. časti dotazníka.

 

Ako občan, ktorému záleží na životnom prostredí, nesúhlasím so zmenou Rámcovej smernice o vode a požadujem dodržiavanie vysokých štandardov, ktoré nastavuje smernica v celej Európe. V súčasnosti členské krajiny nie sú pri implementácii RSV dostatočne ambiciózne. Prejavuje sa to v neúčinných plánoch manažmentu povodí, nedostatočných programoch opatrení, objeme finančných prostriedkov vyčlenených na implementáciu kontrolných opatrení, či v nadmernom využívaní rôznych druhov výnimiek stanovených v rámci smernice. Smernica potrebuje efektívnu implementáciu zo strany členských štátov a rovnako posilnenie presadzovania práva zo strany Európskej komisie.

 

 

Otázka (Časť II): Ďalšie pripomienky

 

Odpoveď: Kvalitu vôd považujem za dôležitú. Do určitej miery som oboznámený/á s  RSV a súhlasím s environmentálnymi organizáciami, že smernica spĺňa svoj účel a jej ambiciózne ciele sú odôvodnené:

- Prístup, ktorý stanovuje Rámcová smernica o vode je vhodný a pomáha predchádzať poškodzovaniu vôd, obnoveniu vodných ekosystémov a zabezpečeniu spoľahlivého zásobovania čistou vodou. Prostredníctvom RSV sa prijali prísnejšie právne predpisy na ochranu vôd na národnej úrovni a rovnako sú oprávnené opatrenia v rámci EÚ, nakoľko vodné ekosystémy nepoznajú hranice. RSV je dostatočne flexibilná na riešenie sociálno-ekonomických otázok, riadenia, miestnych kultúrnych požiadaviek a tradícií.   

- Rámcová smernica o vode je aj naďalej relevantná v otázkach riešenia rôznych druhov ohrození a výziev ktorým čelia vody EÚ, či už spoločenských alebo ekonomických (vrátane zmeny klímy a nového technologického vývoja). Opis stavu ekosystému na základe princípu "one-out-all-out" je rovnako dôležitý ako použitie primeraného oceňovania v súlade so zásadou "znečisťovateľ platí".

- RSV sa pri správnej implementácii preukázala pri ochrane a obnove sladkovodných ekosystémov účinná. Súčasný zlý stav vôd v EÚ je spôsobený nedostatkom ambícií a politickej vôle našich vlád riešiť najvážnejšie ohrozenia našich vôd; a zároveň NIE JE výsledkom právnych ustanovení RSV a prístupu k vodnému hospodárstvu.

- RSV poskytuje okrem ochrany prírody pridanú hodnotu pre ekonomiku a prináša viaceré sociálne výhody (napr. zníženie nákladov na úpravu vody, prevencia ekonomických strát spôsobených suchom a záplavami, prínos z hľadiska ľudského zdravia).

- RSV je v súlade s ďalšími právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia a podporuje ciele súvisiace s hospodárskym rastom EÚ. Dosiahnutie cieľov RSV však výrazne brzdia nevhodné opatrenia v rámci sektorových politík EÚ (najmä poľnohospodárstvo, energetika, doprava).

Apelujem na Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby nedopustili zmenu Rámcovej smernice o vode a namiesto toho ju lepšie implementovali a presadzovali ciele ochrany vôd do iných sektorových politík (najmä poľnohospodárstvo, energetika, doprava, ochrana pred povodňami).

Zapoj sa

 
Súhlasím Pravidlá ochrany osobných údajov*
Súhlasím s pravidlami ochrany osobných údajov. Moje osobné údaje budú uložené počas trvania kampane. Som si vedomý/á, že moje osobné údaje budú poskytnuté Európskej komisii pre účely verejnej konzultácie. Súhlasím s tým, aby Európska komisia anonymne zverejnila moje odpovede. 
Prečítaj si odpovede, ktoré budú odoslané v tvojom mene Európskej komisii
Prosime o vyplnenie všetkých údajov
Skontroluj si svoj email
Už si sa zúčastnil/a konzultácie
Prosíme o súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov
Vyskytol sa problém. Skús ešte raz neskôr. 
*Povinné údaje
 
73 875 ľudí už odpovedalo. Pomôž získať 75 000 odpovedí!

Zdielaj!

Ďakujeme za zapojenie sa do tejto iniciatívy na ochranu vôd!

Daj  vedieť ďalej.
  
Požiadaj priateľov, aby sa pridali.  
PS: Nezabudni skontrolovať svoju emailovú schránku a potvrdiť odoberanie newslettra.